Swyddi

Yma gallwch weld hysbysebion am swyddi meddygol drwy Gymru.

I ddarllen mwy am ein gwasanaeth hysbysebu cliciwch yma.

Meddyg teulu cyflogedig

Canolfan Feddygol Bodnant, Bangor, Gwynedd

Ar gyfer Haf 2021

Y feddygfa

 • Lleoliad braf ym Mangor Uchaf, yn agos at y Brifysgol.
 • Darparu gofal cynradd i’r boblogaeth leol a myfyrwyr prifysgol (rhestr cleifion oddeutu 11.5k)
 • 9 meddyg (partneriaid), tair nyrs a dwy weinyddes gofal iechyd, fferyllydd clinigol, awdiolegydd, bydwraig ac ymarferydd ffisiotherapi.
 • Tîm gweinyddol gwerth chweil
 • Rydym yn hyfforddi myfyrwyr o brifysgolion Manceinion, Lerpwl a Chaerdydd
 • O fewn clwstwr gofal cynradd Arfon (un o’r partneriaid sy’n arwain y clwstwr)
 • System gyfrifiadurol glinigol EMIS web a system accuRx ar gyfer ymgynghori fideo.
 • Meddygfa gyfeillgar sydd â phwyslais ar y cyd-bwysedd rhwng gwaith a gorffwys
 • Meddygfa ddwyieithog – croesewir y gallu i siarad Cymraeg 

Swydd meddyg teulu cyflogedig

 • 4-6 sesiwn yr wythnos (i’w drafod)
 • Cyfle i ddod yn bartner yn y dyfodol
 • Cyflog i’w drafod – yn ddibynnol ar ymrwymiad “ar alwad” (rhwng 8am a 6.30pm)
 • Cytundeb sydd wedi cael sêl bendith y BMA
 • Cyfnod dros dro o locwm mamolaeth ar gael yn ogystal – cysylltwch i drafod

 

Am fwy o wybodaeth neu os am roi cynnig arni, cysylltwch â rheolwr y feddygfa, Colleen.Owen@wales.nhs.uk, tel: 01248 363787

Rhannwch hwn..