Newyddion

Colli un o sefydlwyr y gymdeithas

Cyhoeddwyd gan: Gweinyddydd on  Ionawr 31, 2019

0
Categori: Uncategorized
Gyda mawr dristwch y cyhoeddwn am farwolaeth Dr Tom Davies, un o sefydlwyr y Gymdeithas Feddygol. Er nad yr oeddem wedi ei weld ers rhai blynyddoedd yn y Gynhadledd roeddem yn cadw mewn cysylltiad ac roedd yn parhau i fod yn aelod uchel ei barch. Bydd ei angladd ar Chwefror 12ed am 11:00 yng Nghapel y Wenallt, Amlosgfa Thornhill, Caerdydd. Cydymdeimlwn gyda’r teulu, ac rydym yn meddwl amdanynt.

Archebu ir Gynhadledd ar gael!

Cyhoeddwyd gan: Gweinyddydd on  Awst 26, 2018

0
Categori: Uncategorized
Rydym yn falch o gyhoeddi y gallwch bellach archebu lle yng nghynhadledd flynyddol y Gymdeithas Feddygol. Cliciwch yma am fwy o fanylion, ac yma i fynd yn syth i archebu. Os y cyfeiriwch gyfaill sy’n ymuno’n llawn (fel meddyg) fe gewch docyn werth £15 i’w ddefnyddio tuag at gôst mynychu’r gynhadledd! Cliciwch yma i gyfeirio rhywun. Yn ogystal mae cyfle i ennill tocyn llyfr werth £25 wrth ‘hoffi’ y gynhadledd ar Facebook!

Trefn Cynhadledd 2018 wedi ei gyhoeddi

Cyhoeddwyd gan: Gweinyddydd on  Gorffennaf 18, 2018

0
Categori: Uncategorized
Rydym yn falch o gyhoeddi bod trefn Cynhadledd Llandudno 2018 ar gael. Bydd dewis eang o bynciau drwy gydol y ddau ddiwrnod wedi anelu at feddygon o bob maes. Yn ogystal bydd cyfle i fyfyrwyr a meddygon iau gyflwyno posteri a chyflwyniadau. Cliciwch yma i’w ddarllen. Hydref 12-14, Gwesty St George Llandudno

Sesiwn Meddygon Teulu Ysgolion Gogledd Cymru 2018

Cyhoeddwyd gan: Gweinyddydd on  Gorffennaf 4, 2018

0
Categori: Uncategorized
Wedi llwyddiant gwych y llynedd mae Dr Dylan Parry eto eleni yn trefnu sesiwn i godi ymwybyddiaeth am yrfa fel meddyg teulu. Wedi ei anelu at ddisgyblion ysgol, y nôd yw i annog disgyblion i gysidro gyrfa yn y maes. Bydd cyflwyniadau am y cyfleon sydd ar gael fel meddyg teulu, yn ogystal a sesiwn yn trafod dilemas moesol y gallai meddyg teulu ddod ar ei draws a phwysigrwydd cyfathrebu safonol. Yn ogystal bydd cyflwyniadau

Erthygl am ddyfodol meddygon teulu

Cyhoeddwyd gan: Gweinyddydd on  Gorffennaf 4, 2018

0
Categori: Uncategorized
Wythnos yma cyhoeddwyd erthygl gan Gwion Jones am ei swydd fel meddyg teulu sy’n gweithio i fwrdd iechyd, ac os y gallai swyddi tebyg fod o gymorth gyda’r argyfwng meddygon teulu yng Nghymru. http://www.bbc.co.uk/cymrufyw/44644487
Rhannwch hwn..