Newyddion

Teyrnged i Dr Tom Davies

Diolch i Donald Williams am adael i ni rannu ei deyrnged am Tom Davies. Gellir ei ddarllen yma.
Rhannwch hwn..

Colli un o sefydlwyr y gymdeithas

Gyda mawr dristwch y cyhoeddwn am farwolaeth Dr Tom Davies, un o sefydlwyr y Gymdeithas Feddygol. Er nad yr oeddem wedi ei weld ers rhai blynyddoedd yn y Gynhadledd roeddem yn cadw mewn cysylltiad ac roedd yn parhau i fod yn aelod uchel ei barch.

Bydd ei angladd ar Chwefror 12ed am 11:00 yng Nghapel y Wenallt, Amlosgfa Thornhill, Caerdydd.

Cydymdeimlwn gyda’r teulu, ac rydym yn meddwl amdanynt.

Rhannwch hwn..

Archebu ir Gynhadledd ar gael!

Rydym yn falch o gyhoeddi y gallwch bellach archebu lle yng nghynhadledd flynyddol y Gymdeithas Feddygol.

Cliciwch yma am fwy o fanylion, ac yma i fynd yn syth i archebu.

Os y cyfeiriwch gyfaill sy’n ymuno’n llawn (fel meddyg) fe gewch docyn werth £15 i’w ddefnyddio tuag at gôst mynychu’r gynhadledd! Cliciwch yma i gyfeirio rhywun.

Yn ogystal mae cyfle i ennill tocyn llyfr werth £25 wrth ‘hoffi’ y gynhadledd ar Facebook!

Rhannwch hwn..

Trefn Cynhadledd 2018 wedi ei gyhoeddi

Rydym yn falch o gyhoeddi bod trefn Cynhadledd Llandudno 2018 ar gael. Bydd dewis eang o bynciau drwy gydol y ddau ddiwrnod wedi anelu at feddygon o bob maes. Yn ogystal bydd cyfle i fyfyrwyr a meddygon iau gyflwyno posteri a chyflwyniadau.

Cliciwch yma i’w ddarllen.

Hydref 12-14, Gwesty St George Llandudno

Rhannwch hwn..

Sesiwn Meddygon Teulu Ysgolion Gogledd Cymru 2018

Wedi llwyddiant gwych y llynedd mae Dr Dylan Parry eto eleni yn trefnu sesiwn i godi ymwybyddiaeth am yrfa fel meddyg teulu. Wedi ei anelu at ddisgyblion ysgol, y nôd yw i annog disgyblion i gysidro gyrfa yn y maes.

Bydd cyflwyniadau am y cyfleon sydd ar gael fel meddyg teulu, yn ogystal a sesiwn yn trafod dilemas moesol y gallai meddyg teulu ddod ar ei draws a phwysigrwydd cyfathrebu safonol.

Yn ogystal bydd cyflwyniadau am sud i wneud ymgais lwyddianus i ysgol feddygol. Fe drafodir y ddatganiad bersonol, y cyfweliadau, a sud y gall sgiliau sydd eisioes gan ddisgyblion drosglwyddo i yrfa feddygol. I gael blas ar fywyd fel myfyriwr feddygol, bydd sgwrs gan fyfyrwyr sydd wrthi’n astudio ar y funud.

I gofrestru, ebostiwch gpschoolssession@gmail.com

Am fwy o wybodaeth cliciwch yma.

Venue Cymru, Llandudno

Medi yr 20fed 2018

09:00-14:45

 

Rhannwch hwn..

Erthygl am ddyfodol meddygon teulu

Wythnos yma cyhoeddwyd erthygl gan Gwion Jones am ei swydd fel meddyg teulu sy’n gweithio i fwrdd iechyd, ac os y gallai swyddi tebyg fod o gymorth gyda’r argyfwng meddygon teulu yng Nghymru.

http://www.bbc.co.uk/cymrufyw/44644487

Rhannwch hwn..

Steil gwerth chweil

Llongyfarchiadau i’n ysgrifenydd Catrin Elis Williams am gael erthygl wedi ysgrifennu amdani yn adran Steil y gylchgrawn Golwg!

Rhannwch hwn..

Gohebiaeth gan Juncker yn y Gymraeg

Ysgrifennodd Gwilym Sion lythyr at Jean-Claude Juncker, llywydd comisiwn Ewrop ynghylch a Brexit. Derbyniodd cyd-drefnwr cynhadledd 2018 ateb yn Gymraeg – cliciwch yma i ddarllen am yr hanes yn Golwg360.

Rhannwch hwn..

Gwefan newydd!

Mae’r wefan newydd wedi ei lwytho heno, a dyma’r newyddion cyntaf i gael ei gyhoeddi arno. Mae’r wefan yn hollol newydd a gobeithiwn ei fod yn ymddangos a llwytho’n iawn. Os ddim, gadewch i ni wybod!!

Rhannwch hwn..

Rhannwch hwn..