Gwobrau 2024 – myfyrwyr meddygol a meddygon iau

Cyfle i arddangos gwaith yn:

Stondin y Gymdeithas Feddygol yn Eisteddfod Genedlaethol Rhondda Cynon Taf 2024

Cynhadledd Flynyddol y Gymdeithas yn Nant Gwrtheyrn, 18-20 Hydref 2024

 

Cyflwyniadau Llafar a Phoster

Gwahoddir crynodeb o lai na 150 o eirau erbyn 29ain o Fehefin 2024 yn un o’r categoriau canlynol:

  • Achos Clinigol Diddorol
  • Prosiect Ymchwil
  • Cyfnod Dewisol Clinigol

Gwahoddir cyflwyniadau safonol i gyflwyno eu gwaith fel poster (maint A1) i’w arddangos yn yr Eisteddfod Genedlaethol ac yn y Gynhadledd Flynyddol

Dewisir y 3 chynnig gorau erbyn y 6ed o Orffennaf 2024 i roi cyflwyniad llafar o 10 munud yn y Gynhadledd

£300Tuag ag gostau y cyfnod dewisol clinigol gorau
£200Cyflwyniad llafar gorau – Myfyrwyr Meddygol
£200Cyflwyniad llafar gorau – Meddygon Iau
£100Cyflwyniad poster gorau – Myfyrwyr Meddygol
£100Cyflwyniad poster gorau – Meddygon Iau

Anfonwch eich cynigion, gyda’ch manylion (enw /myfyriwr /meddyg iau) wedi eu nodi’n glir erbyn 29ain o Fehefin 2024 i:

gwobrau@ygymdeithasfeddygol.cymru

Rhannwch hwn..