Eisteddfod Tregaron 2020

Awst 1af i’r 8ed

Pob blwyddyn byddwn yn cynnal stondin yn yr Eisteddfod Genedlaethol. Y bwriad yw i ymgysylltu gyda’r cyhoedd er mwyn gwella ymwybyddiaeth o ddefnydd y Gymraeg mewn gofal iechyd a meddygaeth.

Mae’n gyfle hefyd i siarad gyda disgyblion ysgol ynghylch â meddygaeth fel gyrfa, eu hannog i’w gysidro, a rhoi cyngor am sud i lwyddo mewn cais i fynychu ysgol feddygol. Pob blwyddyn rydym yn denu mwy o fyddygon i ymuno â’r Gymdeithas.

Byddwn hefyd yn cynnal cystadleuthau i blant, ac yn defnyddio’r cyfle i siarad gyda’r cyhoedd er mwyn gwneud ymchwil am ddefnydd y Gymraeg mewn meddygaeth.

Mae llwyddiant y stondin yn ddibynnol ar wirfoddolwyr brwdfrydig sy’n fodlon rhoi eu hamser i’r achos.

I gysylltu gyda trefnydd yr Eisteddfod eleni, gyrrwch ebost i;
eisteddfod@ygymdeithasfeddygol.cymru

Pam gwirfoddoli?

  • Gwyliau astudio – mae cyflogwyr fel arfer yn bleidiol ac yn fodlon ei gysidro fel gweithgaredd addysgiadol
  • CPD – bydd eich amser yn cael ei adnabod gan Goleg Brenhinol y Meddygon
  • Mynediad am ddim i’r Eisteddfod!
  • Hwyl – bob blwyddyn ceir amser difyr a hwyl ar y maes

Diolch i’r canlynol am wirfoddoli eu hamser i’n helpu yn Eisteddfod Llanrwst 2019!

DiwrnodTrefnydd y DyddBore 10yb - 2yp
2-3 i bob sesiwn
Prynhawn 2yp - 6yp
2-3 i bob sesiwn
Sadwrn 3/8/18Siwan GwilymColin Mumford
Elin Ellis Jones
Endaf ap Ieuan
Phil White
Sul 4/8/18Emyr HumphreysRhys Davies
Sioned Enlli
Iwan Williams
Carol Thomas
Llun 5/8/18Siwan GwilymElin Pugh
Esyllt Llwyd
Angharad Williams
Angharad Wyn
Mawrth 6/8/18Emyr HumphreysDelyth Parry
Alaw Prys
Magi Clwyd
Hywel Parry-Smith
Llinos Roberts
Mercher 7/8/18Ceril Rhys DillonNia Hughes
Catrin Elis Williams
Shon Thomas
Jennifer Thomas
Iau 8/8/19Ceril Rhys DillonAwen Iorwerth
Siwan Jones
Miriam Owen
Rhian Rhys
Gwener 9/8/18Siwan GwilymGethin Ellis
Owain Williams
Lowri James
Gwenlli Jones
Elin Crockett
Manon Thomas
Sadwrn 10/8/18Ceril- bore
Emyr- pnawn
Ann PriceMarc Edwards
Gwilym Siôn Pritchard
Rhannwch hwn..