Cynhadledd 2019

Gwesty’r Cawdor, Llandeilo

Cafwyd chwip o gynhadledd eto eleni – bydd crynodiad a lluniau iw ddilyn yn fuan.


Mae’r Gymdeithas Feddygol yn hynod ddiolchgar i’r cwmnïau canlynol am eu cymorth ariannol â gefnogodd y cyfarfod addysgiadol yma:

Rhannwch hwn..