Cynhadledd 2019

Hydref 11-13

Gwesty’r Cawdor, Llandeilo

Rydym yn hynod falch o gyhoeddi rhaglen ein Cynhadledd am eleni ac yn gobeithio’n fawr y bydd hi’n gyfarfod adeiladol, addysgiadol a hwylus dros ben. 

Gofynnwn i chi gofrestru drwy brynu eitemau o’n siop gan gadarnhau y manylion o ran llety a bwyd. Mae modd archebu ystafelloedd sy’n cysgu hyd at 6 o bobl mewn dau leoliad. Cofiwch drafod gyda’ch cyd-letywyr felly cyn archebu er mwyn cael y pris gorau.

Hoffem ddiolch yn enfawr i’n siaradwyr am roi eu hamser a’u harbenigedd ac mae’r diolch hefyd yn fawr i Westy’r Cawdor am ein croesawu yn ôl wedi Cynhadledd lwyddianus tu hwnt yn 2017.

Yn dilyn adborth da mae’r gweithdy ar bnawn ddydd Gwener yn ei ôl ac yn canolbwyntio ar faes Cardioleg. Gobeithio’n fawr y bydd y rhaglen yn eich denu, hen ac ifanc, aelodau selog a newydd, o Gymru a thu hwnt – fe’ch gwelwn yno!

Mae’r ffurflen gofrestru yn nodi pob pris wrth i chi fynd drwy’r opsiynau. Mae’r gynhadledd eto yn rhad ac am ddim i fyfyrwyr sy’n aelodau ac yn rhatach hefyd i aelodau ac i feddygon iau. 

Hefyd, cofiwch fod yna sesiwn ar bnawn Sul yn arbennig ar gyfer darpar fyfyrwyr meddygol i roi cyngor ar y broses ymgeisio. Mae croeso i’r myfyrwyr yma hefyd ymuno gyda ni am sesiwn y bore ar ddydd Sul.

Cliciwch yma i weld trefn y penwythnos.

Pam dod?

  • Darlithoedd safonol am bynciau diddorol yn y byd meddygol
  • Addysg wedi ei ardystio gan y Coleg Brenhinol (CPD) – bydd tystysgrif i’w gael ar ddiwedd y penwythnos
  • Cyfle i gwrdd a rhwydweithio gyda meddygon o bob cwr o Gymru
  • Cymdeithasu! Ymlacio a mwynhau yn y nosweithiau wedi’r darlithoedd

Mae’r Gymdeithas Feddygol yn hynod ddiolchgar i’r cwmnïau canlynol am eu cymorth ariannol i gefnogi’r cyfarfod addysgiadol yma:

Rhannwch hwn..