Cyfeirio cyfaill

Ydych yn meddwl y buasai gan gyfaill ddiddordeb mewn ymuno gyda’r gymdeithas?

Am bob aelod llawn (meddygon) sy’n ymuno ar eich awgrym fe yrrwn docyn i chi werth £15 i’w ddefnyddio tuag at brîs cynhadledd eleni! Ni allwn gynnig tocyn os y cyfeiriwch fyfyrwyr atom, ond buaswn yn ddiolchgar iawn am eich cymorth yn denu aelodau newydd.

Cofiwch – cewch docyn ond os yw eich cyfaill yn ymaelodi. Peidiwch oedi gormod rhag ofn i’r gynhadledd werthu allan!

Rhannwch hwn..