Colli un o sefydlwyr y gymdeithas

Gyda mawr dristwch y cyhoeddwn am farwolaeth Dr Tom Davies, un o sefydlwyr y Gymdeithas Feddygol. Er nad yr oeddem wedi ei weld ers rhai blynyddoedd yn y Gynhadledd roeddem yn cadw mewn cysylltiad ac roedd yn parhau i fod yn aelod uchel ei barch.

Bydd ei angladd ar Chwefror 12ed am 11:00 yng Nghapel y Wenallt, Amlosgfa Thornhill, Caerdydd.

Cydymdeimlwn gyda’r teulu, ac rydym yn meddwl amdanynt.