Sesiwn Meddygon Teulu Ysgolion Gogledd Cymru 2018

Wedi llwyddiant gwych y llynedd mae Dr Dylan Parry eto eleni yn trefnu sesiwn i godi ymwybyddiaeth am yrfa fel meddyg teulu. Wedi ei anelu at ddisgyblion ysgol, y nôd yw i annog disgyblion i gysidro gyrfa yn y maes.

Bydd cyflwyniadau am y cyfleon sydd ar gael fel meddyg teulu, yn ogystal a sesiwn yn trafod dilemas moesol y gallai meddyg teulu ddod ar ei draws a phwysigrwydd cyfathrebu safonol.

Yn ogystal bydd cyflwyniadau am sud i wneud ymgais lwyddianus i ysgol feddygol. Fe drafodir y ddatganiad bersonol, y cyfweliadau, a sud y gall sgiliau sydd eisioes gan ddisgyblion drosglwyddo i yrfa feddygol. I gael blas ar fywyd fel myfyriwr feddygol, bydd sgwrs gan fyfyrwyr sydd wrthi’n astudio ar y funud.

I gofrestru, ebostiwch gpschoolssession@gmail.com

Am fwy o wybodaeth cliciwch yma.

Venue Cymru, Llandudno

Medi yr 20fed 2018

09:00-14:45