Trefn Cynhadledd 2019

Tŷ Horeb, Gwesty’r Cawdor, Llandeilo.

11-13 Hydref 2019

Dydd Gwener    11/10/19   

Gweithdy Cardioleg i Feddygon Teulu

Cadeirydd – Dr Gethin Ellis

1ypCofrestru, Cinio a Chroeso ym Mhrif Ystafell Gwesty’r Cawdor, a chyfle i ddarllen posteri’r Gynhadledd gan fyfyrwyr a meddygon iau’r Gymdeithas.
2ypTŷ Horeb (tu ôl i Westy’r Cawdor.)

Methiant ar y Galon
Dr Gethin Ellis, Ymgynghorydd Cardioleg, BIP Cwm Taf Morgannwg.
2.30ypSyncope
Dr Elin Lloyd, Cofrestrydd Cardioleg, BIP Bae Abertawe.
3ypDychlamiadau’r Galon,
Dr Elinor Edwards, Cofrestrydd Cardioleg, BIP Cwm Taf Morgannwg.
3.30ypPaned
4ypAngina a Chlefyd Coronaidd y Galon,
Dr Geraint Jenkins, Ymgynghorydd Cardioleg, BIP Bae Abertawe.
4.30ypCyflwyniadau Achosion Diddorol,
Meddygon Meddgyfa Teilo gyda sesiwn holi i’r panel o Gardiolegwyr.
5.30ypDiwedd
6.30ypCyfarfod yr hwyr yn ‘Ginhaus’ ar gyfer gweithdy anGINa.
8ypPryd nos yn y Cawdor

Dydd Sadwrn   12/10/19

Sesiwn y bore – bant a ni!

Cadeirydd – Dr Ceril Rhys-Dillon

8 – 8.45ybCofrestru
9.00ybPoen fel pwysau plwm ar gnawd a gwaed,
Dr Hywel Dafydd, Ymgynghorydd Llawfeddygaeth Blastig, BIP Bae Abertawe.
9.45ybY Paraseits o’n cwmpas,
Dr Gethin Thomas, Darlithiwr Swoleg, Prifysgol Abertawe.
10.30ybPaned a chyfle i drafod posteri’r Gynhadledd
11.00ybEnillwyr Gwobrau’r Gymdeithas,
Beirniaid: Dr Bethan Gibson a Dr Huw Davis

- cyflwyniad myfyriwr (10 munud)
- cyflwyniad ar gyfnod tramor (10 munud)
- cyflwyniad gan Dr Huw Davis (10 munud)
11.45ybMeddygaeth Ffordd o Fyw,
Dr Lisa Thomas, Meddyg Teulu, www.reviveprescribed.com
12.30ypCinio

Sesiwn y prynhawn – daliwch yn dynn!

Cadeirydd – Dr Gethin Williams

2.00ypGwasanaeth Ambiwlans Awyr Cymru,
Dr Rhys Thomas, Ymgynghorydd Anaestheteg, BIP Bae Abertawe.
2.45ypDamwain Awyr yr M1, yr ochr Feddygol,
Dr Colin Mumford, Ymgynghorydd Niwroleg, Caeredin.
3.30ypAmser tê

Sesiwn yr hwyr – gweld y golau neu gweld y gwaith?

4.00ypHawl i Holi – Safonau’r Gymraeg ym Myd Iechyd
Panel i’w gyhoeddi
5.00ypGwobrwyo’r Posteri Gorau a chyfle i dynnu Llun o’r aelodau.
5.15ypCloi
7.00ypBwyd Blasus, Barddoni a Bwgi

Dydd Sul 13/10/19

Sesiwn gloi – amser i feddwl

Cadeirydd – Dr Nest Evans

10.00ybFfrenolegwr o’r Garnant
Dr Gareth Llewelyn, Ymgynghorydd Niwroleg, BIP Aneurin Bevan.
10.45ybMeddygaeth Meddylgar
Dr Ceri Evans, Ymgynghorydd Seiciatreg, BIP Cwm Taf Morgannwg.
11.30ybPaned
11.45ybYr afu’n arafu,
Dr Dai Samuel, Ymgynghorydd Gastroberfeddol, BIP Cwm Taf Morgannwg.
12.30ypCyfarfod Cyffredinol Blynyddol.
1.00ypCloi’r Gynhadledd a Chinio Dydd Sul.

Sesiwn ychwanegol i Ddarpar fyfyrwyr Meddygon

2-3:30ypDatblygu sgiliau cyfweliad
Profiad gwaith
Profion ac arholiadau ychwanegol
Dr Rhian Goodfellow, Cyfarwyddwr Cwrs Meddygaeth is-raddedig C21, Prifysgol Caerdydd
Dr Rhys Davies, Ymgynghorydd Niwroleg Canolfan Walton, Lerpwl ac Ysbyty Gwynedd
Miss Awen Iorwerth, Uwch Ddarlithydd Clinigol, Coleg Cymraeg Cenedlaethol
Rhannwch hwn..