Swyddogion

Rhestr swyddogion y Gymdeithas Feddygol am 2018-2019

Fel rheol bydd swyddogion yn eu rôl am dymor o dair mlynedd (neu chwe mlynedd i’r swyddogion cynhadledd h.y. tair cynhadledd).

Cadeirydd 2018-2019:
Dr Rhys Davies
Niwrolegydd Ymgynghorol, Ysbyty Walton, Lerpwl

Llywydd 2018-2019:
Dr Gareth Llewelyn
Niwrolegydd Ymgynghorol, Ysbyty Brenhinol Gwent, Casnewydd

Ysgrifennydd Aelodaeth a Thrysorydd 2016-2019:
Dr Marc Edwards
Meddyg Teulu, Meddygfa Coed y Glyn, Llangefni, Ynys Môn

Ysgrifenydd 2016-2019:
Dr Catrin Elis Williams
Meddyg Teulu, Meddygfa Bodnant, Bangor, Gwynedd

Cyd-drefnwyr Cynhadledd y Gogledd 2016-2022:
Dr Nia Hughes
Meddyg Teulu, Meddygfa Bodnant, Bangor, Gwynedd

Dr Gwilym Sion Pritchard
Meddyg Teulu, Meddygfa Waunfawr, Caernarfon

Trefnydd Cynhadledd y Dê 2016-2022:
Dr Ceril Rhys-Dillon
Ymgynghorydd Gwynegoleg, Ysbyty Brenhinol Morgannwg, Cwm Taf

Trefnwr Eisteddfod 2019:
Dr Emyr Humphreys
Ymgynghorydd Gwynegoleg, Ysbyty Tywysog Siarl, Merthyr Tudful

Cyswllt â’r Coleg Cymraeg 2016-2019:
Miss Awen Iorwerth
Ymgynghorydd Orthopaedeg, Ysbyty Brenhinol Morgannwg, Cwm Taf

Swyddog Technoleg Wybodaeth 2017-2020:
Dr Gwion Jones
Meddyg Teulu, Meddygfa Coed y Glyn, Llangefni, Ynys Môn

Swyddog Meddygon Iau 2018-2021:
Dr Miriam Hopwood
Hyfforddai Meddygaeth Teulu, Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda

Swyddog Myfyrwyr 2018-2021:
Miss Elen Crocket
Coleg Meddygaeth Cymru, Caerdydd

Mae’r pwyllgor yn awyddus i benodi Is-Drysorydd o 2019 ymlaen.  Os oes gan unrhyw aelod ddiddordeb mewn ymgymryd â’r swyddogaeth yma, i gysylltu â Dr Marc Edwards os gwelwch yn dda.

 

 

Rhannwch hwn..