Y Gynhadledd ( gan gynnwys cinio canol dydd ar ddydd Sadwrn a dydd Sul)

£0.00£150.00

Yn ôl i'r siop
Rhannwch hwn..

Disgrifiad

Dydd Sadwrn 21/10/23

Sesiwn y bore

8 – 8.45yb

Cofrestru

9.00yb

Diffyg chwarennau’r adrenal,
Dr Aled Rees, Ymgynghorydd Endocrinoleg, BIP Caerdydd a’r Fro.

9.45yb

Y clefyd siwgr a Beichiogrwydd,
Dr Lowri Allen, Cofrestrydd Endocrioleg, BIP Caerdydd a’r Fro.

10.30yb

Paned a chyfle i drafod posteri’r Gynhadledd.

11yb

Enillwyr Gwobrau’r Gymdeithas,
3 Chyflwyniad

11.45yb

Meddygaeth Elusennol yn Uganda,
Dr Gordon Lewis, Rhwydwaith Cysylltiadau Iechyd Cymru ac Affrica

12.30yp

Cinio.

Sesiwn y pnawn

2yp

Problemau’r traed – asesu cerddediad a’r gewyn Achilles
Gafin Morgan, Ymgynghorydd Podiatreg, BIP Cwm Taf Morgannwg

2.45yp

Meddygaeth Tîm Pêl droed Cymru Cwpan y Byd 2022,
Dr Rhodri Martin, Ymgynghorydd Meddygaeth Heinyddiaeth, BIP Cwm Taf Morgannwg

3.30yp

Amser te.

4yp

Dyfeisiau Meddygol
Dr Tudor Thomas, prif Swyddog Gwyddonol, Flexicare medical Cyf.

4.30yp

Cwis Meddygol gyda’r Cwisfeistr Dr Alun Owens

5.30yp

Gwobrwyo’r Posteri Gorau a chyfle i dynnu Llun o’r aelodau.

7yh

Bwyd Blasus, Talwrn ‘da’r Prifardd Gwenallt Llwyd Ifan a Bwgi ‘da band Cwtsh

Dydd Sul 22/10/23

Sesiwn cloi

10yb

Anhwylderau Bwyta
Dr Nia Morris, Ymgynghorydd Seiciatreg, BIP Hywel Dda.

10.45yb

Iechyd Rhywiol
Dr Olwen Williams, Ymgynghorydd Meddygaeth Genhedlol Wrinol, BIP Betsi Cadwaladr.

11.30yb

Paned.

11.45yb

Blwyddyn y Coroni
Dr Owain Williams, Meddyg mewn hyfforddiant, BIP Cwm Taf Morgannwg.

12.30yp

Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol

1yp

Cloi’r Gynhadledd a Chinio Dydd Sul.