Dydd Gwener – Gweithdy Meddygaeth yr Henoed

£0.00£40.00

Yn ôl i'r siop
Categori
Rhannwch hwn..

Disgrifiad

1yp Cofrestru, Cinio a Chroeso ym Mhrif Ystafell Gwesty’r Cawdor, a chyfle i ddarllen posteri’r Gynhadledd gan fyfyrwyr a meddygon iau’r Gymdeithas.

2yp Tŷ Horeb (tu ôl i Westy’r Cawdor.)
Osteoporosis yn yr Henoed
Dr Gwenan Huws, Ymgynghorydd Rhiwmatoleg, BIP Aneurin Bevan.

2.45yp
Clefyd Parkinson
Dr Ffion Thomas, Ymgynghorydd Niwrolegol, BIP Bae Abertawe.

3.30yp Paned.

4.00yp
Polymyalgia Rheumatica
Dr Bethan Phillips, Cofrestrydd Rhiwmatoleg, BIP Cwm Taf Morgannwg

4.45yp
Dementia
i’w gadarnahu

5.30yp
Cyflwyniadau Achosion Diddorol, o dan ofal
Dr Aled Williams a Meddygon Meddgyfa Teilo gyda sesiwn holi i’r panel.

6yh Diwedd.

6.30yh
Cyfle i drafod a rhyngweithio yn y Ginhaus