Penwythnos meddygaeth argyfwng

Pob blwyddyn mae’r Coleg Cymraeg yn trefnu penwythnos ar gyfer myfyrwyr meddygol, lle y cânt brofiad ymarferol o feddygaeth argyfwng a gwledig. Ceir cyfle i ddisgyblion blwyddyn 10-13 sydd â diddordeb mewn meddygaeth ymuno gydant, er mwyn cael blas ar y pwnc.

Dyma adlewyrchiad Shôn o’i brofiad ar benwythnos eleni;

Fel myfyriwr meddygol blwyddyn gyntaf ym Mhrifysgol Caerdydd, y penwythnos argyfwng gwledig oedd un o’r cyfleodd cyntaf i mi gael profi’r sgiliau clinigol a chyfathrebu roeddwn wedi eu dysgu yn fy neuddeg wythnos cyntaf yng Nghaerdydd. Credaf mai un o’r pethau mwyaf i mi ddysgu dros y penwythnos oedd faint roeddwn yn wybod ar ôl dim ond tymor yn yr ysgol feddygol. Roeddwn wedi magu digon o hyder i gyfathrebu â claf ac i geisio canfod beth oedd y broblem oedd yn sylfaen i’w phoen, rhywbeth fyddwn i bendant wedi bod yn fwy nerfus amdano yn y gorffenol.
Roedd y tiwtoriaid yn wych. Roedd ganddynt y gallu i gyflwyno achos i bobl ifanc o flwyddyn 12 yn y chweched dosbarth hyd at flwyddyn 5 yn yr ysgol feddygol mewn modd roedd pawb yn ddeall. O siarad gyda rhai o’r myfyrwyr blwyddyn 12, roedd yn glir eu bod nhw wedi dysgu llawer o fod ar y cwrs ac mae bendant yn brofiaf unigryw a gwahanol iawn i beth oedd ar gael pan oeddwn i’n gwneud cais prifysgol.
Gobeithiaf weld y digwyddiad yn mynd yn ei flaen blwyddyn nesaf.”
Diolch iddo am rannu.
Rhannwch hwn..