Gwobrau

yn agored i fyfyrwyr meddygol ac i feddygon iau ar gyfer

Stondin y Gymdeithas Feddygol yn Eisteddfod Genedlaethol Sir Conwy, Awst 2019 a Chynhadledd Blynyddol y Gymdeithas, Gwesty’r Cawdor, Llandeilo, 11-13 Hydref 2019.

CYFLWYNIADAU LLAFAR a PHOSTER

Gwahoddir crynodeb o lai na 150 o eiriau erbyn 1af o Orffennaf 2019

yn un o’r categoriau canlynol:

Achos clinigol diddorol / Prosiect ymchwil / Cyfnod dewisol clinigol.

Dewisir y 3 chynnig gorau erbyn 8fed o Orffennaf 2019 i roi cyflwyniad llafar o 10 munud yn y Gynhadledd.

Gwahoddir y cyflwyniadau safonol i gyflwyno eu gwaith fel poster i’w arddangos yn yr Eisteddfod Genedlaethol ac yn y Gynhadledd Blynyddol (maint A1)

Bydd gwobrau fel a ganlyn yn ôl teilyngdod:

 £300 tuag at gostau y cyfnod dewisiol clinigol gorau

£200 cyflwyniad llafar gorau o blith meddygon iau

£200 cyflwyniad llafar gorau o blith myfyrwyr meddygol

£100 cyflwyniad poster gorau o blith meddygon iau

£100 cyflwyniad poster gorau o blith myfyrwyr meddygol

Danfonwch eich cynigion, gyda’ch manylion:

enw /myfyriwr /meddyg iau wedi ei nodi’n glir erbyn

1af o Orffennaf 2019

i Drefnydd Cynhadledd y De

ceril.rhys-dillon@wales.nhs.uk

Rhannwch hwn..