Gwobrau 2018

Yma cewch wybodaeth am y gwobrau sydd ar gael drwy gyflwyno yng Nghynhadledd Llandudno 2018 ar Hydref 12-14 yn Llandudno

Mae gwobrau ariannol ar gael, yn ogystal a chyfle i wella eich CV drwy gyflwyno mewn digwyddiad wedi ei gymeradwyo gan Goleg Brenhinol y Meddygon.

Cyflwyniadau llafar neu boster ar y pynciau yma;

Achos glinigol ddiddorol
Prosiect ymchwil
Cyfnod dewisiol glinigol (cyflwyniad llafar yn unig)

Gwahoddir grynodeb o lai na 150 o eiriau yn un o’r categorïau ganlynol  erbyn Medi y 14eg 2018. Dewisir y tri cyflwyniad orau erbyn Medi 28ain 2018 i roi cyflwyniad llafar 10 munud neu i arddangos eu poster maint A1 yn y Gynhadledd

 

Bydd y gwobrau fel â ganlyn yn ôl teilyngdod;

£300 tuag at gostau y cyfnod dewisiol glinigol orau
£200 am y cyflwyniad llafar orau o blîth y meddygon iau
£200 am y cyflwyniadu llafar orau o blîth y myfyrwyr meddygol
£100 am y cyflwyniad poster orau o blîth y meddygon iau
£100 am y cyflwyniad poster orau o blîth y myfyrwyr meddygol

 

Danfonwch eich cynigion gyda’ch manylion (enw, meddyg iau/myfyriwr) erbyn;
Medi y 14eg
i drefnydd Cynhadledd y Gogledd:
cynhadledd@ygymdeithasfeddygol.cymru

Rhannwch hwn..