Cysylltu

Hoffwn glywed ganddoch

Oes ganddoch awgrymiad i ni?
Mae arloesi yn bwysig iawn i ni. Os oes syniad ganddoch am rywbeth y gallwn wneud i ddatblygu, hoffwn glywed ganddoch.

Oes ganddoch gwestiwn?
Os oes mwy y gallwn ateb ynghylch â’n gweithgareddau, neu am ymaelodi, cysylltwch â ni.

Oes ganddoch adborth am y wefan neu am ein cyfryngau cymdeithasol?
Os gallwn wella ein dulliau cyfathrebu gallwn gyrraedd mwy o bobl ac ehangu’r gymuned.

Cysylltwch drwy ebost;
gwefan@ygymdeithasfeddygol.cymru

Neu drwy’r ffurflen hon;

Rhannwch hwn..