Cynhadledd 2024

Hydref 18fed-20fed Nant Gwrtheyrn, Llithfaen

  • Tri diwrnod yn llawn darlithoedd a sgyrsiau difyr
  • Cyfle i ryngweithio â doctoriaid Cymraeg Cymru ac o bob rhan o’r Deyrnas Unedig
  • Noson o adloniant yn nwylo ein Meuryn HYWEL PITTS
  • Ac i ddathlu’r penwythnos, yn cloi’r nos Sadwrn bydd Bwncath yn darparu’r adloniant

Mi wnawn ni ryddhau mwy o fanylion ynglŷn ag amserlen y penwythnos yn fuan. Diolch yn fawr iawn i’r holl siaradwyr sydd wedi addo rhoi eu hamser.

Mae rŵan modd cofrestru am y gynhadledd ac archebu ystafelloedd am ddwy noson yn Nant Gwrtheyrn. Mae pob ystafell yn cynnwys y bythynnod hunan-arlwyo yn wely a brecwast.

Os ydych chi yn bwriadu aros yn Nant Gwrtheyrn plîs darllenwch y canllawiau isod:

I archebu llety mi fydd angen cysylltu a Nant yn uniongyrchol ar 01758 750334 rhwng 9yb – 5yh o Ddydd llun i Ddydd gwener.

Nifer cyfyngedig o ystafelloedd sengl/dwbl sydd ar gael. Os ydych chi’n dod fel grŵp neu unigolion byddem yn ddiolchgar iawn os fedrwch chi ystyried rhannu ystafelloedd. Mae’r tabl isod yn dangos y math o ystafelloedd sydd ar gael a phrisiau.

Os hoffech archebu llety am un noson yn unig cynigwn eich bod yn trefnu hyn yn annibynnol e.e. drwy airBnB ayyb yn Llithfaen neu bentrefi cyfagos; rydym yn hapus rhoi awgrymiadau am lefydd a rhifau tacsis

Unrhyw gwestiynau plîs cysylltwch ag cynhadledd@ygymdeithasfeddygol.cymru

YSTAFELLPRIS UN NOSONPRIS DWY NOSON
Sengl/dwbl/twin£75 y pen£140 y pen
Ystafell foethus (dwbl/twin/king)£85 y pen£160 y pen
Suite Caerffili (dwbl)£200£380
Ystafell i dri£210£400
Stiwdio i bedwarYn dibynnu ar y nifer mewn ystafell
Bwthyn hunan-arlwyo i 4*£545 (£136 y pen)
Bwthyn hunan-arlwyo i 6*£685 (£114 y pen)
Rhannwch hwn..