Cynhadledd 2023 Llandeilo

Hydref 20-22

Nid ydym bellach yn derbyn archebion am lety drwy’r wefan – ond gallwch dal archebu’n uniongyrchol gyda’r Cawdor am bris gostyngedig!

Gwesty’r Cawdor: 01558 823500

Dyma fanylion rhaglen ein Cynhadledd yn Llandeilo eleni. Diolch i’r holl siaradwyr sydd wedi addo rhoi eu hamser.

Bydd modd cofrestru am y Gynhadledd ac archebu ystafelloedd am y ddwy noson yn y Cawdor drwy’r wefan. 

Os hoffech archebu llety am un noson yn unig yna cynnigwn eich bod yn trefnu hyn yn annibynnol yn y dref. Mae nifer o opsiynnau ar gael drwy ‘air bnb’, The White Hart neu yng ngwesty’r Plough. 

Cofiwch rannu’r neges am ein Cynhadledd er mwyn denu aelodau hen a newydd i’n plith. Croeso mawr i’r myfyrwyr hefyd.

Welwn ni chi yn y Cawdor gobeithio!
Posteri Eisteddfod 2019 – Cynhadledd

Rhannwch hwn..