Adborth o’r Gynhadledd

Os oeddech wedi mynychu cynhadledd eleni buaswn yn ddiolchgar iawn os petaech yn cymeryd pum munud i roi ychydig o adborth i ni am y siaradwyr a’r trefniadau.

Mae’r wybodaeh o ddefnydd mawr i ni!

Nodwch sgôr o 1-10 gyda 10 yn dynodi’r marc uchaf.

Rhannwch hwn..